Vareautomat

Autocrib vareautomat – reduser lagerkostnadene – forbedre produktiviteten – effektiviser driften i selskapet

 • Reduser innkjøpskostnadene med 20%-50%
 • Automatiser bestilling, mottak, lagerlegging, og lagerhold
 • 24/7 tilgjengelighet av varer
 • 100% oversikt over lagerholdet
 • Betydelig reduksjon i lagerhold, svinn og tyveri
 • Få kontroll på kostnader
 • Full oversikt via rapporter, artikkel, avdeling ansatt, jobb, maskin etc
 • Forbedre kostnadskontroll lagerkostnader og forbruksplanlegging
 • Reduser kostbar tid for å lete etter varer
 • Plass effektiv, frigjør plass, økt ryddighet
 • Kan legge inn returvarer i maskinen for å sikre verdier og tilgjengelighet
 • Kan administrere kalibrering og vedlikehold av produkter

For mer info: Ta kontakt med  [email protected] eller [email protected]